El programa electoral

PROGRAMA ELECTORAL


El nostre programa electoral vol donar  veu a una gent que no la té, a qui no se l’escolta.
El nostre programa és clar,  directe  i concís, perquè volem que la gent l’entengui, el difongui i se’l faci seu.
Volem remarcar que en el nostre partit hi cap tothom. Només pactarem amb aquells que mostrin un compromís ferm cap al sector agrícola-ramader amb una clara intenció de resoldre la situació actual.

POLITIQUES PEL BON FUNCIONAMENT  I  LA PEDAGOGIA DEL SECTOR RURAL

1.       Es lluitarà perquè als Ajuntaments dels municipis amb activitat agrària, hi hagi representació del sector.
2.       Es demanarà a la Conselleria d’Educació la necessitat de crear una nova assignatura a les escoles de pagesia i el món rural, per acostar als nens i nenes, un món molt proper però alhora llunyà i mal entès.
3.       Es demanarà que la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient es fusionin, tenint una relació molt estreta amb la Conselleria de Política Territorial i Urbanisme.
4.       Es demanarà que el Conseller de la nova Conselleria sigui pagès o que demostri un currículum professional relacionat amb el món rural.
5.       Demanarem un carnet per punts pels polítics, per assegurar les polítiques que protegeixin el nostre sector.
6.       Si aquest any el so de les campanes s’ha convertit en patrimoni sonor de Catalunya, demanarem que les esquelles dels nostres animals també ho siguin.

POLÍTIQUES D’ORDENACIÓ DEL SECTOR

1.       No podem permetre tracte discriminatoris als nostres  pagesos. Demanarem que hi hagi una comissió supramunicipal, on hi haurà representació de la pagesia, per decidir un Planejament urbanístic sectorial òptim i just per tots igual.
2.       La llei exigeix un quilòmetre de distància del nucli a les noves granges. Demanarem la Llei de reciprocitat. Exigirem que les cases no es puguin acostar i construir aprop de les nostres granges, i així evitar futurs problemes de Mobbing rural.
3.       Recomanarem la Carta de conciliació. Demanarem als Ajuntaments eminentment rurals  que a l’hora de censar els nous vinguts, hagin de signar també una carta conforme queden assabentats del seu nou entorn. Una carta on signen el respecte cap a totes les activitats que l’envolten, granges, campanes...
4.       Demanarem que es protegeixi la Marca Oficial de l’explotació davant factors adversos com infraestructures i planejaments urbanístics i denúncies sense fonament. Lluitarem perquè les construccions agrícoles, un cop tancades, es puguin reconvertir en altres negocis.

POLÍTIQUES DE MERCAT

1.       Regulació dels preus. Es demanarà al Parlament una Nova Llei perquè no es pugui vendre els productes per sota cost. Els marges comercials s’hauran de decidir cap endavant i mai cap endarrere, provocant que la pagesia vengui els seus productes sense preu.
2.       Demanarem més participació del sector en la cadena alimentària, i sobretot en totes aquelles Llotges on es decideixen els preus.
3.       No acceptarem que els productes agraris  siguin moneda de canvi entre els diferents països. No podem admetre que entrin aquests productes al nostre país  a qualsevol preu, sense aranzels, amb controls dubtosos i incomplint les Lleis europees.