PDR.cat a les municipals del 22-M

Els Pagesos per la dignitat rural catalana, volen seguir lluitant per revaloritzar la vida de poble i la gent de pagès i per això hem volgut fer un petit tast de la política municipal.

Ens presentem com a PDR.cat a Campdevànol. I hem realitzat aliances amb la CUP a Girona  i a Llagostera amb Esquerra Republicana.

Us adjuntem un resum de les nostres propostes i que la CUP ha inclòs en el seu programa electoral de la capital gironina.
 
Promoció de l’activitat agraria.

-Tot i que des de PDR.cat valorem molt positivament que la nostra capital sigui una ciutat molt verda e integrada en el entorn rural, no podem obviar que la crua realitat és una altra i que a data d’avui només ens queda un ramader que s’hi pugui guanyar la vida, en aquest cas del sector de la llet.
I és que el Pla director de Girona i la zona con urbana ja deixava en el seu moment fora d’ordenació a les explotacions existents.
Des de l’Ajuntament volem lluitar perquè les explotacions que ens envolten tinguin més facilitats que traves. Està envoltats d’explotacions ben portades hauria de ser considerat un luxe i no un inconvenient.
-Impulsar encara més el foment dels horts urbans, potenciant la creació de cursos on dins el preu de com crear un hort hi vagi inclòs el lloguer de la parcel·la.
-Potenciació del escorxador municipal per permetre que els ramaders de la nostra zona tinguin un espai per treballar a maquil.la i per tant afavorir la venta directa i el consum de productes de qualitat.

Pedagogia i sensibilització vers el món agrari.

-Promocionar, a les escoles e instituts, que a l’hora d’escollir els crèdits lliures es pugui optar a estudiar una assignatura sobre el món rural on s’expliqui i s’entengui l’evolució dels aliments des de les granges fins a les neveres.
-Creació d’una xarxa d’explotacions ramaderes per rebre visites de les escoles per comprovar com és de digne i respectable la feina de pagès avui en dia.
-Quan l’ajuntament rebi a nous gironins que es volen censar, i si aquests viuen a prop de camps, explotacions, campanes....els farem firmar un full d’acceptació on son coneixedors de tot allò que els envolta ( els camps es femen...) i no faran queixes i denuncies respecte tots aquests temes.
- Potenciar e impulsar treball en xarxa amb altres municipis per la cerca de sinèrgies pel desenvolupament de l’activitat agrària.

Promoció dels productes agraris gironins.

-Girona és el centre d’unes comarques molt rurals i a l’hora molt visitades. Girona hauria de convertir-se en un aparador que fos un nexe d’unió entre aquells que viuen del camp i uns altres que en volen gaudir.
Girona amb el seu afany de ser un pol turístic, i avui, amb el segon restaurant més important del món a la ciutat, que valora els productes de qualitat i proximitat, hauria de mimar més els productors.
-El consumidor gironí que freqüenta força els mercats setmanals, cada vegada és més exigent i es mereixeria més informació. Per això proposem que en els mercats es pogués diferenciar aquells pagesos que son venedors i aquells venedors que venen productes gironins; d’aquells venedors del mercat que senzillament porten productes d’altres contrades comprant a Mercabarna.
-Realització de tríptics que es podran trobar a les oficines de turisme on s’indicarà aquelles botigues que tenen un espai definit pels productes de les comarques gironines.
-Promocionar aquells restaurants gironins on a les seves cartes especifiquen i treballen amb productes de la zona i amb els vins de l’Empordà.
-Campanyes de tast i de sensibilització de productes locals als gironins per  potenciar els valors dels productes de qualitat i de proximitat.
-Promocionar encara més els mercats i les fires, ja que son el nexe d’unió entre el món agrari i la ciutat.
-Amb aquests propòsits creiem que en sortiran beneficiats tant els pagesos d’aquí, com els gironins consumin els seus productes